Tanulmányi ösztöndíj

Amit nem árt tudni:

Tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki aktív státusszal rendelkezik az adott félévben, valamint államilag támogatott/államilag finanszírozott/állami ösztöndíjban részesül, továbbá nappali tagozaton, nappali tanrendben tanul.  

Az  adott félévre  vonatkozó tanulmányi ösztöndíj mértékét, valamint az abban részesülők körét  a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága, a Hallgatói Önkormányzat és a Tanulmányi Hivatal együttműködve határozza meg, melyet a Rektor hagy jóvá.

Az ösztöndíjra való jogosultságnál az előbb említett szervezetek az előző aktív félév tanulmányi átlagát és korrigált kreditindexét ( a megszerzett érdemjegy és a tantárgy kreditértéke szorzatainak összege 30-al elosztva) veszik alapul és egy rendszerbe integrálva jutalmazzák a jó tanulmányi eredményt elérő hallgatókat.  

Az  első évfolyam első tanulmányi félévére  beiratkozott hallgató tanulmányi  ösztöndíjban nem részesülhet. Más felsőoktatási intézményből átvett hallgató tanulmányi idejének hátralévő részére, az átvétele utáni első lezárt félévet követően részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.