Tanári Publikációs Kiskönyvtár

Honlapunk jelen fórumán a vallástudományi szakok előadóinak esetről-esetre megjelenő, illetve korábban közreadott publikációt és egyéb szellemi produktumait tesszük elérhetővé a kollégiális közöség és a hallgatók számára. A szerzők egyes munkáit a megjelenés kronológiai sorrendje szerint helyezzük el oldalunkon, és azokat bizonyos időközönként személyre szóló alkönyvtárban archiváljuk (lásd a jelen honlapfejezet TPK-Archívum című tárhelyét).

Hubai Péter: Van-e reneszánsza a kopt festészetnek? Egyiptom angyalai. I: Panonhalmi Szemle. 2008(XVI:. évf.)/3. sz. 143-146.
Czövek Tamás: Házasság a Bibliában: néhány szempont. In: Református Egyház. LX. évf., 7-8. szám (2008. július-augusztus). 121-126. o.
Vattamány Gyula: „Legmélyebb bugyraimban”. Ál-Alexandriai Euszebiosz és a zsidók. In: Holmi, 2008/7.
Nagy Péter Tibor: A keresztény-nemzeti eszme legitimációs funkciói.

TPK Archívum

BÁRDOS-FÉLTORONYI MIKLÓS PUBLIKÁCIÓI

Bárdos-Féltoronyi Miklós: Geopolitikai gondolkodás a Szovjetunió utáni Oroszországban. In: Eszmélet. 46. sz. (2000. nyár). 67-85.
Bárdos-Féltoronyi Miklós: Nem hallottam új világrend születéséről 2003 tavaszán. In: Eszmélet. 59. sz. (2003. ősz). 14-22.