Szociális Munka

A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzése a szociális munka szak.
Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

 

A szociális munkások feladata megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt. Ha ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni.

A szociális munka célja az emberi jogok és társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése.

A szociális munkás legfőbb erényei: a feltétel nélküli elfogadás, a segítőkészség, az empátia, a kíváncsiság, az önzetlenség, a kreativitás, talpraesettség, és nem utolsó sorban jó kommunikációs készség.

A szociális munka a neve ellenére nemcsak egyszerűen munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen képzelhető el.

A szak megnevezése: Szociális munka alapképzési szak (BA)
Szakképzettség megnevezése: szociális munkás
A szak képzési ideje: 7 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kredit
Költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

A szak vezetője: Dr. Bánlaky Pál (banlakypal@gmail.com; banlakypal@wjlf.hu)