Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (WESZ)

Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (Wesz) 90-es évekbeli kutatási előzmények után 2007-ben jött létre, vezetője Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, az MTA doktora.

A vallásszociológia egyrészt a hitek, a vallásosság, a felekezeti hovatartozás, a szekularizáció társadalmi okaival, másrészt a társadalmi jelenségek hitekben, vallásosságban, felekezeti hovatartozásban, szekularizációban kifejeződő okaival foglalkozik. Az egyházszociológia tárgya az egyházak társadalmi szerepvállalása és az egyházakon belüli szervezeti és hatalmi viszonyok kutatása. 

A kutatóközpont nemcsak szoros értelemben vett vallás és egyházszociológiai, hanem mindenféle szociológiai kutatásoknak, konferenciáknak helyet biztosít

Angol változat: http://www.wesley.hu/sociology