Tanulmányi Bizottság

Hírek: 
Oldalak: 

A Tanulmányi Bizottság - a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (5) bekezdése alapján - a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére létrehozott testület.
A Tanulmányi Bizottság tagjai

  •  a bizottság rektor által felkért elnöke,
  •  a rektor által felkért legalább három oktató;
  •  a hallgatói önkormányzat által delegált két hallgató.

Hallgatói tag csak akkor gyakorolhatja jogosítványát, ha hallgatói jogviszonya aktív.

A Tanulmányi Bizottság üléseit szükség szerint tartja, ülésének időpontját a Tanulmányi Hivatalútján közzéteszi.

A Tanulmányi Bizottság elé kerülő ügyeket a Tanulmányi Hivatal készíti elő. A Hivatal kijelöltdolgozója a Tanulmányi Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt.