Munkatársaink digitálisan elérhető publikációi 2011-től

Munkatársaink digitálisan elérhető publikációi 2011-től


  • Munkatársaink által szerkesztett könyvsorozatok, könyvek, tematikus folyóiratszámok, szerkesztések:

Biró Zsuzsanna Hanna: Zsidók a magyar bölcsészkarokon, a tanárképzésben és a tanári pályán (1890-1940). In: Biró Zs. H. – Nagy P. T. (szerk.): Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Jubileumi kötet a 75 éves Karády Viktor tiszteletére. Budapest, WJLF 2012 http://mek.oszk.hu/11600/11687/11687.pdf

Biró Zsuzsanna Hanna - Nagy Péter Tibor: Bölcsészek és tanárok a 19-20. században. Bp., 2012. http://mek.oszk.hu/10900/10993 vagy: http://archive.org/details/BlcsszeksTanrokA19-20.Szzadban

Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor (szerk.): Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Jubileumi kötet a 75 éves Karády Viktor tiszteletére. Budapest, WJLF 2012 http://mek.oszk.hu/11600/11687/11687.pdf

Bíró Zsuzsanna Hanna (szerk) : Pedagógus életutak, karrierek Educatio 2015/1. –http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=106

Fekete Szabolcs: A pécsi egyetem bölcsészdiplomásainak rekrutációja, 1921-1940. Bp., 2012.  http://mek.oszk.hu/10900/10992 vagy: http://archive.org/details/APcsiEgyetemBlcsszdiplomsainakRekrutcija1921-1940

Karady Viktor-Nagy Péter Tibor (szerk) : Research Reports 1 on Central European History, könyvsorozat 1. kötet: The numerus clausus in Hungary. Studies on the first anti-Jewish law and academic anti-Semitism in modern Central Europe. http://mek.oszk.hu/11100/11109  vagy: http://archive.org/details/TheNumerusClaususInHungary

Lukács Péter (szerk): Látszat és való, Educatio tematikus szám. 2012. 2. sz. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=90

Lukács Péter, Nagy Péter Tibor, Sáska Géza (szerk) Társadalom és oktatás könyvsorozat

Nagy Péter Tibor (szerk): Tantárgyak és társadalom. Educatio tematikus szám, 2012. 4.

Nagy Péter Tibor (szerk): Szociológiai dolgozatok, könyvsorozat

Nagy Péter Tibor: Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Bp., 2011. http://mek.oszk.hu/09600/09628   vagy: http://archive.org/details/Az1929-benKiadottZsidLexikonSzemlysorosAdatbzisa

Wildmann János (Szerk.): Religions and Churches in a Common Europe, Europäischer Hochschulverlag, Bremen 2012.: http://www.buecher.de/shop/religion-allgemein/religions-and-churches-in-a-common-europe/wildmann-janos/products_products/detail/prod_id/36209905

Wildmann János (szerk): Egyházfórum folyóirat http://www.egyhazforum.hu

 

  • tanulmányok, egyéb írások: 

Biró Zsuzsanna Hanna - Nagy Péter Tibor: Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása. - In: EDUCATIO, 2012. 2. sz.. 190-213. p.

Biró Zsuzsanna Hanna: Interjú Balázs Évával, az OFI tudományos főmunkatársával. - In: EDUCATIO, 2012. 301-311 p.

Interjú/kerekasztal:
Interjú Hideg Éva jövőkutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével: Bíró Zsuzsanna Hanna  http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=99

Kerekasztal-beszélgetés a népszámlálásról. Résztvevők: Harcsa István és Kovács Marcell statisztikusok, Jóri András adatvédelemmel foglalkozó jogász-ügyvéd és Tardos Róbert szociológus. Moderátor: Biró Zsuzsanna Hanna. pp. 555-566. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=97

B. Kádár Zsuzsanna: 2010.áprilisa óta  Schöpflin Aladár szerkesztésében megjelent négykötetes "Magyar szinművészeti lexikon 1929-1931" digitalizálásának, adatbázisba szervezésének munkálatait végzem a Wesley egyház-és vallásszociológiai kutatóközpont munkájának keretében. A munka első fázisa felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába is.
Magyar Színművészeti Lexikon - MEK
mek.oszk.hu/08700/08756/html/
A munka első fázisa felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába is.
 http://mek.oszk.hu/08700/08756/html/ (link is external)
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10350-magyar-szinmuveszeti-lexi... (link is external)

A "szociáldemokrata ügyekben" elítéltek és internáltak adatbázisa
A B. Kádár Zsuzsanna: Elrabolt remények. A magyar szociáldemokrácia a párt felszámolása után című kismonográfiájához (Napvilág, 2012) kapcsolódik.

Csákó Mihály: Állampolgári nevelés átellenes partokon. - In:  EDUCATIO, 2012. 2. sz. 341-350. p.

Kamarás István: A csodálatos megvendégelés értelmezései, valamint az olvasatok olvasatai. - In: A te könyvedbe mind ezek beirattattak (szerk. Hubai Péter, Majsai Tamás). Bp., 2011. 175-200. p.

Kamarás István: Különböző egyházak hívei egymásról - In: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia (szerk. Erdélyi László). Bp., 2011.

Kamarás István: Keresztény paradigmaváltás? - In: Credo, 2012. 1 sz., 32-42. p.

Kamarás István: Vallásosság, habitus, életstílus. - In: Hol van a te testvéred? (Szerk.Orosz Gábor Viktor). Bp., 2011. 135-164. p.

Kamarás István (2012) Javítható-e az „erkölcstan vagy hittan” elképzelés?
In.
http://tani-tani/info/javithato_e_az_erkolcstan

T Kamarás István (2013) Olvasni? Valamihez! In: www.librarius.hu


Karády Viktor:
Ethnic and denominational inequalities and conflicts in elites and elite training in modern Central-Europe. Szociológiai dolgozatok 4. Budapest, WJLF, 2012.: http://mek.oszk.hu/10900/10980

Karády Viktor - Nagy Péter Tibor: Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon. Szociológiai dolgozatok 5. Budapest, WJLF, 2012.: http://mek.oszk.hu/10900/10983

Karady, Victor: Les Allemands dans l’intelligentsia moderne émergeante en Hongrie à l’époque de la Double Monarchie. Austriaca, 2012, 1, 193-221. p.

Karády Viktor: Alkulturális egyenlőtlenségek a dualista kor középiskolásainak tanulmányi teljesítményeiben. Educatio, 2012, tél.

Karady, Victor: Essay on Modern anti-Semitism. Trying to Make Sense of Nonsense. In Ulrich Wyrwa, (ed. Werner Bergmann), Special issue of Quest, Issues in Contemporary Jewish History, Milano, issue 3 July 2012.: http://www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=289)

Karády Viktor: Vázsonyi Vilmos könyve, egy rendkívüli kortárs önéletmondása. Szombat, 2012.

Karady, Victor: Préface. (Kevonian, La fondation de la Cité Universitaire de Paris, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012)

Karady, Victor: Préface. (Pierre Moulinier, Les étudiants étrangers à Paris au 19e siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 7-16.)

Lukács Péter: Miért hisszük el? - In: EDUCATIO, 2012. 233-244 p.

Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években Iskolakultúra, 2011. (21. évf.) 1. sz. 3-8. old http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2011/2011-1.pdf

Nagy Péter Tibor: Az oktatásról szóló tudomány kettős nyitottsága. Magyar tudomány, 2011. (172. évf.) 9. sz. 1077-1089. old. http://www.matud.iif.hu/2011/09/07.htm

Nagy Péter Tibor: Lehetséges-e egy jobboldali keresztény értelmiségre támaszkodó szélsőjobboldal-ellenes fordulat? Egyházfórum 2012/2 http://www.egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/9-folyoirat/cikkek/sulypon...

Nagy Péter Tibor: A numerus clausus és a bölcsészdiplomások. In: Jogfosztás – 90 éve.Szerkesztette Molnár Judit, Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011 196-214. p.

Nagy Péter Tibor: Fiatal diplomások a rendszerváltás előtt és után. In: A társas szociológus. Tanulmányok Somlai Péter 70. születésnapjára. ELTE Társadalomtudományi Kar – ELTE Eötvös Kiadó. Szerk: Aczél Ágnes, Rényi Ágnes, Vásárhelyi Mária,Gellériné Lázár Mária, Kain Péter. 222-236. p.

Nagy Péter Tibor: A tudományos továbbképzés Kádár-korszakbeli társadalomtörténetéhez .Kultúra és közösség, 2011. (2.(15.) évf.) 2. sz. 23-34. old. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2011/2/kek_2011_2_2.pdf

Kerekasztal-beszélgetés a történelemoktatás és az ideológiák kapcsolatáról, beszélgető partnerek: Knausz Imre, Miklósi László, Szakály Sándor, Székely Gábor, moderátor : Nagy Péter Tibor Educatio, 2011. (20. évf.) 1. sz. 89-100. old. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2050

Nagy Péter Tibor: A magyar fogyatékosok iskolázottság történetéhez Iskolakultúra, 2012. (22. évf.) 6. sz. 3-13. old. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2012/2012-6.pdf

Kerekasztal-beszélgetés kisebbségpolitikáról, kisebbségkutatásról. Résztvevők: Hunčik Péter, Örkény Antal, Szarka László és Nagy Péter Tibor Educatio, 2012. 1. sz. 123-132. old. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2132

Pétervári Kinga: A kereskedelmi szerződések joga – BMGE jegyzet, 2015. 202.p. https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A devizaalapú hitelszerződések és a jog gazdasági elemzése. Budapest: Magyar Jogász Egylet; OPTEN, 2015. 23 p. (Magyar jogászegyleti értekezések; 2015.) https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A jogászi elit két útja: a jogalkotás és az egyetem. Az új Ptk. esete. MAGYAR JOG (ISSN: 0025-0147) 62: (10) pp. 604-610. (2015). https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: Az "árva művek" szabályozásának gazdasági jogi hatása a piacokra az új Google Books ítélet tükrében. GAZDASÁG ÉS JOG 22:(1) pp. 25-28. (2014) https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A magyar államszervezet felépítése. In: Pázmándi Kinga (szerk.) Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után. 318 p. Budapest: Typotex Kiadó, 2014. pp. 61-78. https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A Ptk és az állam. GAZDASÁG ÉS JOG XXII:(5) pp. 13-16. (2014) https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: A szerzett jogok és a visszamenő hatály. MAGYAR JOG 60:(10) pp. 598-603. (2013) https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Pétervári Kinga: Paradigmaváltás avagy a jogi és gazdasági módszerek együttélése a közbeszerzésekben https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Az elektronikus fizetés és az elektronikus pénz joga in: Sárközy Tamás (szerk): Az információs társadalom- és gazdaság joga – Kutatóegyetemi műhelytanulmányok BME 2012. (275-315.o.) https://bme.academia.edu/KingaPetervari

Troján Anna: Смена точки зрения в романе Владимира Набокова «Камера обскура». - In: Slavica Xxxix, Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, Debrecen 2011, 295-307 p.

Troján Anna: Тема онтологических оснований общения в творчестве А.Платонова. Нарративная ткань рассказа Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире». - In: Научно-аналитический журнал «Пространство культуры» при Музее «Дом Бурганова». 2011 №3, Москва. 212-231. p.

Troján Anna: Gustav Shpet's contribution to philosophy and cutlural theory in the Series of Comparative Cultural Studies ed. by Galin Tihanov. West Lafayette: Purdue University Press (Review in Russian) Studia Slavica 56, 2011/2, 467-472 p.

Wildmann János: Religion in Ungarn.  - In: Porsche-Ludwig M/Bellers J. (Szerk.): Handbuch der Religionen der Welt, Band 1: Amerika und Europa, 441-450, Bautz Verlag, Niedersachsen 2012.: http://www.kultour24.de/index.php

Wildmann János: A fenntartható fejlődés néhány politikai és társadalmi vetülete. - In: Egyházfórum 2011/1, 41-51. p.: http://www.egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/18-folyoirat/cikkek/koerny...

Wildmann János: Stärkung Europas – eine Christenpflicht. - In: Salzkörner 2012/1, 6-7. p.: http://www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/detail/Staerkung-Europ...

Wildmann János: Unheilige Allianz. Der Kirche in Ungarn fehl es an Distanz gegenüber der Regierung. - In: Herder Korrespondenz, 2011/3, 149-154. p.: http://www.con-spiration.de/texte/english/2011/wildmann-e.html

Wildmann János: A vallás szociológiája. Könyvismertetés. - In: Egyházfórum 2011/2, 48-51. p. http://www.benceskiado.hu/index.php?hlid=76

Wildmann János: Levél a katolikus, a református és az evangélikus egyház püspökeinek. - In: Egyházfórum 2012/1, 35. p.: http://www.egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/korabbi-szamok/10-aktualis...

Wildmann János: Egyházfórum – az egyházak fóruma. - In: Egyházfórum 2012/1, 36. p.
http://www.egyhazforum.hu/index.php/component/content/article/10-aktuali...

Wildmann János: Bizniszegyház? Gazdasági bűncselekmények gyanúja a Győri Egyházmegyében – más szemszögből. Interjú. -In: Egyházfórum 2012/1, 49-55. p.
http://egyhazforum.hu/index.php/folyoirat/korabbi-szamok/2-uncategorised...

Wildmann János: Végső remény. - In: Vasárnapi Hírek. 2011.04.23.: http://ww.vasarnapihirek.hu/szerintem/husvet_zsido_kereszteny_unnep_wild...

Wildmann János: Schwebend im Skandalgeruch: Schwere Vorwürfe gegen Ungarns Kirche. - In: Die Furche, 04.01.2011.: http://www.furche.at/system/showthread.php?t=6451

Wildmann János: Gelesen, aber nicht befolgt. Die Konzilsrezeption in Ungarn, in: Theologie der Gegenwart Nr. 1/2014, 54-65.

Wildmann János: Spezifische Züge der christlichen Identität in Ungarn, in: Christliche Identität in Europa auf dem Prüfstand. Pastoraltheologische Begegnungen: Horizonte und Optionen, Pastoraltheologische Hefte 7 (2014), Gniezno – Wien 2014, 36-42.

Wildmann János: Das Verhältnis von Religion und Politik in Ungarn, in: Theologisch-praktische Quartalschrift Nr. 3/2014, 276-286.

Wildmann János: Egyházpolitikai megfontolások, in: Egyházfórum 2014/2-3, 87-91, valamint http://jog.tk.mta.hu/mtalwp 2014/64.

Wildmann János: Az állam világnézeti semlegessége feladásának egyházpolitikai megalapozása, in: Budapesti Könyvszemle 2014/tél, 334-336.

Wildmann János: Das Menschenbild von „Gaudium et spes“ und seine praktische Auslegung durch Papst Franziskus (Konferencia előadás), Dél-Csehországi Egyetem Teológiai Kar, České Budějovice, in: „Caritas et Veritas“, 2015 (előkészületben).

Wildmann János: Gyakorlati teológia mint egzisztenciális tudomány (Konferencia előadás), Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 2015 (előkészületben).
Rövidített változat: http://punkosd.ma.ptf.hu/cimlap/gyakorlati-teologia/2015-3/dr-wildmann-j...