Ismertető

A képzés általános célja:

A jelölt elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert azokról a lélektani folyamatokról, amelyeket a művészet (költészet, zene, mese és képzőművészet) közvetít. Szerezzen információkat a szimbólumok és archetípusok képzőművészeti kódjairól és arról, hogy hogyan rejtjelezik a terápiás folyamatban készült alkotások a pszichés megküzdést. Nyerjen készséget a művészeti terápiás csoport összeállításáról, vezetésének technikáiról, módszertanáról, s tudja alkalmazni a kívánt lélektani hatás elérése érdekében a tanult képzőművészeti technikákat, képes legyen lefordítani mind az alkotófolyamatban készült átélt élményt, mind a keletkezett alkotás szimbolikus üzenetét a lélektan nyelvére és kamatoztassa ismereteit a terápiában részt vevő egyének vagy csoportok tagjainak lélektani épülésére. Képessé váljon a mesék lélektani elemzésére és terápiás célú felhasználására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a képzőművészeti technikák kreatív alkalmazásának készségszintű elsajátítása;
 • a rosszul beidegződött konfliktuskezelési minták felismerése és újrastrukturálása;
 • egyéni fejlesztési terv készítése, figyelembe véve az érintettek heterogenitását.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az oklevelet szerzett hallgatók intézményi keretek között pedagógiai (óvodák, általános- és középiskolák, nevelési tanácsadók), szociális (családsegítők, szociális otthonok, nyugdíjas klubok, speciális fejlesztési igénnyel élők intézetei) és egészségügyi szervezetekben (pszichiátriai és krónikus beteg osztályok és ambulanciák) szupervízió mellett egyaránt végezhetik a prevenciós (egészségfejlesztés/egészségmegőrzés/egészségnevelés), intervenciós (pszichoterapeuta végzettségre épülve a klinikai pszichológiában pszichés és pszichoszomatikus betegségek gyógyításában) munkát, valamint a rehabilitációs tevékenységet.

A célcsoportok életkorát tekintve óvodás kortól időskorig (pl. átmeneti kor kríziseinél serdülő-, ifjúkori válságok kezelésénél, és időskori kríziseknél és prevenciós céllal) alkalmazható a módszer.

A képzés során elsajátítandó ismeretkörök:

Elmélet: 60 kredit

 • Fejlődéspszichológia: az emberi életút állomásai – típusok, konfliktusok
 • és megoldások;
 • Művészetterápiás alapismeretek;
 • Művészetterápiás ismeretek: hatásmechanizmus és alkalmazhatóság;
 • Művészetpszichológia;
 • Analitikus komplex pszichológia;
 • Művészettörténet – pszichológiai megközelítésből;
 • Szimbólum- és archetípustan;
 • Dinamikus rajzvizsgálat és pszichodiagnosztika;
 • Csoportterápiás alapismeretek, csoportanalízis;
 • Alapismeretek a relaxációról és imaginációról;
 • Pszichiátria;
 • Klinikai pszichológia;
 • Bevezetés a pszichoterápiába, irányzatok és módszerek;
 • Spiritualitás a személyiségben;
 • Költészeti alapismeretek és pszichológiai vonatkozások;
 • Integratív zenepszichológia és zeneterápia (receptív és aktív);
 • A személyiségfejlődés megjelenése a mesékben

Önismereti csoport: 35 kredit

Komplex művészeti terápiás sajátélmény, meseterápia sajátélmény. A hallgatók a képzés során végig csoportos formában átélik, értelmezik és megtanulják a gyógyítás érdekében használni a komplex művészeti terápiás technikákat.

Komplex terepgyakorlat és szupervízió: 15 kredit

A hallgatóknak az utolsó évben kötelező a gyakorlattartás csoportvezetési jártasság szerzése céljából, illetve kliensekkel végzett gyakorló munkájuk csoportos és egyéni szupervíziója.

Szakdolgozat: 10 kredit

 

Felvételi: elbeszélgetés. A jelentkezés során előnyt jelent az akkreditált képzőhelyeken elvégzett és igazolt egyéni vagy csoportos önismeret.

Létszám: 32 fő