HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÁS, TANULMÁNYI ÜGYEK

 

A 2016/2017es tanév őszi félévkezdéséhez:

- beiratkozás és tantárgyfelvétel:
                              augusztus 22. - szeptember 2.
- szemeszterkalendárium: lásd alább!

Szemeszterkalendárium

WJLF Hittanár–Nevelő Tanár (MA) Szak záróvizsga-rendje

ABBREVIÁCIÓK ÓRARENDEKHEZ