HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÁS, TANULMÁNYI ÜGYEK

A 2016/2017es tanév őszi félévkezdéséhez:

- beiratkozás és tantárgyfelvétel:
                             augusztus 22. - szeptember 2.
- szemeszterkalendárium: lásd alább!

ABBREVIÁCIÓK ÓRARENDEKHEZ

Szemeszterkalendárium